Bài thi được thực hiện trên máy tính. Trong kỳ thi chính thức, thí sinh sẽ được cung cấp Phiếu tài khoản trên đó ghi tên đăng nhập và mật khẩu của thí sinh, thí sinh điền tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp vào các ô nhập liệu ở bên rồi bấm nút Đăng nhập để vào làm bài thi. Phần mềm sẽ hướng dẫn thí sinh thao tác làm bài thi ở các bước tiếp theo.

Để làm bài thi thử, thí sinh có thể sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu được điền sẵn ở bên.

Đăng nhập hệ thống

Tích vào ô vuông dưới đây và nhập mã an ninh